"THIB" by Isaiah Rashad sampled Missy Elliott's "The Rain (Supa Dupa Fly)"